Primorsko-goranska županija

Zbornici

Objavljeno je šest zbornika:

I. svezak - Ivan Matetić Ronjgov, 1983.g.
Prvi svezak, kojeg je izdalo tadašnje Kulturno-prosvjetno društvo iz Ronjgi, čiji je nasljednik ova Ustanova, sadrži članke Ivana Matetića Ronjgova te drugih autora (Vinka Tadejevića, Dušana Prašelja, Josipa Sokolića, Mira Klobasa, Slavka Zlatića, Davida Kabalina, Vitomira Grbca, Lovra Županovića i mnogih drugih) o njegovu radu i o istarsko-primorskom glazebnom folkloru uopće, referate o životu i djelu I. M. Ronjgova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice njegova rođenja, te pregled ostvarenja kroz tradicionalne manifestacije: Proljeće u Ronjgima, Smotre pjevačkih zborova, mantinjade u Ronjgima i bienalnih Matetićevih dana, kao i neke sadržaje omiljenih sastajališta Pul Matetićeva ognjišća.


II. svezak, 1993.g.
Zbornik sadrži radove i rasprave s pogovora o značajnijim stvaraocima ovog našeg kraja: glazbenicima, skladateljima, povjesničarima, etnolozima, književnicima kao što su Matko Brajša Rašan, Ivo Jardas, Boris Papandopulo, braća Bastian, braća Polić, Vjekoslav Gržinić, Natko Devčić.
U Zborniku se obrađuju i značajne obljetnice - pogiblja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, zatim 125. obljetnica osnivanja "Čitalnice" u Kastvu, te Prvog hrvatskog tabora Istre i kvarnerskih otoka.
Posljednja trećina Zbornika posvećena je radu Kulturno-prosvjetnog društva "Ivan Matetić Ronjgov", te su prikazane djelatnosti od izdavačke djelatnosti, preko rada s mladima do Čakavske katedre, Galerije "Pod brajdun", "Večeri pul Matetićevega ognjišća"...


III. svezak: pretisak - Ivo Jardas: KASTAVŠTINA - Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru (iz Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1957.g.), 1994.g.
Knjiga Kastavština Ive Jardasa doima se kao detaljiziran snimak načina života što je stoljećima bio oblikovan pod specifičnim prirodnim i društvenim uvjetima, koje je pak drastično izmjenio neumitan hod civilizacijskog procesa.
Studija je to o načinu života, poljoprivrednim radovima, običajima, praznovjerju, pojedinostima iz obrtničkih zanimanja, uz bilježenje odgovarajuće terminologije i specifične kastavske čakavštine, te predstavlja nezaobilazno štivo za sve koje zanimaju povijesne, političke, kulturološke, eklezijastičke, a prije svega jezične prilike Kastavštine.
Pretisak je obogaćen radom mr. Darinka Munića Kastavštini s ljubavlju te akademika Milana Moguša Dijalektološki zapis o Jardasovoj Kastavštini.


IV. svezak: Dragi moj ženso - Pisma Ivana Matetića Ronjgova, 1995.g.

U četvrtom svesku zbornika tiskano je 250 pisama koja je Ronjgov pisao raznim ličnostima i suradnicima, odnosno objelodanjuje sva dostupna pisma koje je Ivan Matetić uputio svojim prijateljima, znancima, suradnicima i nekim bivših đacima.
Naslov DRAGI MOJ ŽENSO (imenjače) preuzet je iz Matetićevih pisama: tako je on oslovljavao prijatelja Ivu Jardasa. Posebnim se značenjem ističe u knjizi objavljena Poslanica prijateljima folklora, jer je to zapravo Matetićeva umjetnička oporuka.
Povod za tiskanje te obimne korespodencije bila je 115. godišnjica rođenja i 35. godišnjica Matetićeve smrti.
"...Pisma Matetiće Ronjgova, kao i mnogih drugih velikih glazbenih stvaralaca, dragocjena su riznica povjesničarima glazbe i biografima. Iz tih pisama, počesto se više i bolje nego iz glazbenih ostvaranja, može saznati o životu autora, njegovu radu ali i vremenu u kojem je živio. Tako se iz pisama Matetića Ronjgova jasno vidi doba u kojem je živio i stvarao, ljudi s kojima se družio, a posebno njegova opsesija glazbom i "zajikom" vlastitog kraja..."
(Novi list, 20. lipnja 1995.)V. svezak: Hrvatski istarski preporoditelji: Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić, 1996.-1997.g.
Peti svezak prati jednu od najznačajnijih djelatnosti Ustanove - znanstvenu, posvećen je trojici velikana: dr. Matku Laginji, prof. Vjekoslavu Spinčiću i dr. Matku Mandiću, te objedinjuje radove eminentnih znanstvenika sa znanstvenih skupova i pogovora održanih tijekom nekoliko godina u Zagrebu, Kastvu, Klani i Ronjgima.
Cilj znanstvenih skupova, kao i svrha objave ovog zbornika, nije bilo samo obilježavanje obljetnica, već i daljnje istraživanje života i djela poznatog Istarskog hrvatskog trolista - velikana narodnog preporoda, koji su nakon biskupa Juraja Dobrile, Mate Bastiana i Dinka Vitezića, odigrali izuzetno važnu ulogu u buđenju nacionalne svijesti i borbu za opstanak.

 

VI. svezak: Odjeci glazbene prošlosti, 2002. g.
Šesti svezak zbornika oslikava znanstvenu djelatnost Ustanove u razdoblju od 1996. do 2001. godine.
Objavljeni su radovi sa znanstvenih skupova o Josipu Kaplanu, o narodnom učitelju i etnografu Ivi Jardasu - u povodu obilježavanja 110. obljetnice njegova rođenja i 20 godina smrti, o Anti Dukiću, o Josipu Mandiću, o obljetničarima: Brajša-Matetić-Zlatić-Kaplan, o skladatelju i dirigentu maestru Borisu Papandopulu u povodu 95. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti te prilog posvećen riječkom razdoblju i duhovnom stvaralaštvu skladatelja Ivana pl. Zajca.
Djelo i lik Ivana Matetića Ronjgova neiscrpna je tema, stoga je zasebno poglavlje i naslovljeno Iz Matetićeve ostavštine / neobjavljeni materijali, kao još jedan prilog i poticaj stvaranju Matetićeve biografije.

VII. svezak: Dječje stvaralaštvo u Ronjgima 2017. g.
Sedmi svezak posvećen je dječjem stvaralaštvu u osnovnim školama Primorsko-goranske županije, a u povodu 40. obljetnice jedine i dugovječne manifestacije namijenjene najmlađim generacijama pod nazivom Proljeće u
Ronjgima.

Dokumenti


E-mediji - interaktivne publikacije


Kutak za glagoljicu
Zaspal Pave
Zaspal Pave
ArTVision+

Kontakt

USTANOVA "IVAN MATETIĆ RONJGOV"

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO
Telefon: 051/257-340
Fax: 051/503-790
e-mail: ustanova@ri.t-com.hr

Radno Vrijeme

Vrata Spomen-doma otvorena su za stranke i učenike svaki dan od ponedjeljka do petka od 8:30 sati do 15:00 sati.
Grupe primamo po dogovoru.

Dobrodošli!